Maciej Malecki
2023-11-27
1412096

Distributed by:

Issued to

Maciej Malecki

Want to report a typo or a mistake?

Credential Verification

Issue date: November 27, 2023

ID: 9574511c-115b-4fd3-b1c9-6e9b81b11d28

Issued by

AI Devs

Description

AI Devs 2 to 5-tygodniowy kurs łączenia narzędzi Generative AI z logiką aplikacji oraz narzędziami do automatyzacji.