AI Devs
General information
Recipient: Jakub Dembiński
Description: AI Devs 2 to 5-tygodniowy kurs łączenia narzędzi Generative AI z logiką aplikacji oraz narzędziami do automatyzacji. Learn more
Issue date: November 27, 2023
Share and download your credential
Want to report a typo or a mistake? Contact Issuer.
Jakub Dembiński's certificate
Credential ID: 1ac38ecb-a6c7-4695-ac22-b75266f1f7b1
Distributed by: