Program Firmy Jutra: e-commerce
Bezpłatny program szkoleniowy realizowany przez Google w partnerstwie z Polskim Funduszem Rozwoju i Operatorem Chmury Krajowej.
General information
Recipient: Katarzyna Ambroziak
Description: This credential was issued to Katarzyna Ambroziak for participation in Firmy Jutra: e-commerce.
Issue date: November 30, 2022
Share and download your credential
Want to report a typo or a mistake? Contact Issuer.
Katarzyna Ambroziak's certificate
Credential ID: 04fcdd84-0c20-43f1-9c02-fa3afe1997fe
Distributed by: