Katarzyna Ambroziak
FORMAT-KA KATARZYNA AMBROZIAK
Data wystawienia certyfikatu: 2022-11-30

Distributed by:

Issued to

Katarzyna Ambroziak

Want to report a typo or a mistake?

Credential Verification

Issue date: November 30, 2022

ID: 04fcdd84-0c20-43f1-9c02-fa3afe1997fe

Issued by

Program Firmy Jutra: e-commerce

Bezpłatny program szkoleniowy realizowany przez Google w partnerstwie z Polskim Funduszem Rozwoju i Operatorem Chmury Krajowej.

Description

No information provided for this award.